Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2014

  2014
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen henkivakuutus 71 878 105
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 60 768 242
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 11 109 863
Ryhmähenkivakuutus 13 183 574
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 13 143 547
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 40 027
Yksilöllinen eläkevakuutus 4 879 494
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 4 877 407
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 2 087
Ryhmäeläkevakuutus 928 057
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 926 611
Ryhmäeläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 1 446
Vakuutuskanta vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen henkivakuutus 1 953 590
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 1 540 888
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 412 702
Ryhmähenkivakuutus 155 037
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 130 280
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 24 757
Yksilöllinen eläkevakuutus 710 011
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 704 067
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 5 944
Ryhmäeläkevakuutus 94 980
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 91 796
Ryhmäeläkevakuutus -Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 3 184
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen eläkevakuutus 798 990
Ryhmäeläkevakuutus 344 647
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 798 101
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 889
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 319 831
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 19 321
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 5 495
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen eläkevakuutus 82 215
Ryhmäeläkevakuutus 79 775
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 81 444
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 771
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 68 962
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 9 149
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 1 664
Vakuutusten vakuutusluokittainen jakauma Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 1 563 929
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 192 974
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 330 563
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 550 710
Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 1 663 446
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 268 018
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 269 301
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 463 877

Lähde: Vakuutustoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2014, Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_005_fi.html