Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2016, milj. euroa

  2016
401 Työeläkevakuutusyhtiö 420 Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla 410 Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 4 520 439 3 099
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 31 272 803 2 640
Osinkotuotot 1 269 137 308
Korkotuotot 1 007 164 387
Muut sijoitustuotot 6 389 159 793
Arvonalentumisten palautukset 900 83 131
Myyntivoitot 21 708 260 1 021
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä -26 752 -362 -1 142
Kulut kiinteistösijoituksista -392 -72 -101
Kulut muista sijoituksista -5 619 -92 -439
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -251 -15 -73
Arvonalentumiset -1 662 -113 -202
Rakennusten suunnitelmapoistot -26 -7 -5
Myyntitappiot -18 802 -64 -322
Sijoitusten arvonmuutokset ja arvonkorotukset ja niiden oikaisut .. 1) -2 1 601
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2016, Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tau_002_fi.html