Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2016, milj. euroa

  2016
401 Työeläkevakuutusyhtiö 420 Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla 410 Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 4 520 439 3 099
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 31 272 803 2 640
Osinkotuotot 1 269 137 308
Korkotuotot 1 007 164 387
Muut sijoitustuotot 6 389 159 793
Arvonalentumisten palautukset 900 83 131
Myyntivoitot 21 708 260 1 021
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä -26 752 -362 -1 142
Kulut kiinteistösijoituksista -392 -72 -101
Kulut muista sijoituksista -5 619 -92 -439
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -251 -15 -73
Arvonalentumiset -1 662 -113 -202
Rakennusten suunnitelmapoistot -26 -7 -5
Myyntitappiot -18 802 -64 -322
Sijoitusten arvonmuutokset ja arvonkorotukset ja niiden oikaisut .. 1) -2 1 601
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2016, Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tau_002_fi.html