Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2016, miljoner euro

  2016
401 Arbetspensionsförsäkringsbolag 420 Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer 410 Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 4 520 439 3 099
Intäkter av placeringsverksamhet, totalt 31 272 803 2 640
Utdelningsintäkter 1 269 137 308
Ränteintäkter 1 007 164 387
Övriga intäkter 6 389 159 793
Återförda nedskrivningar 900 83 131
Försäljningsvinster 21 708 260 1 021
Kostnader för placeringsverksamheten totalt -26 752 -362 -1 142
Kostnader för fastighetsplaceringar -392 -72 -101
Kostnader för övriga placeringar -5 619 -92 -439
Ränteutgifter och övriga kostnader för främmande kapital -251 -15 -73
Nedskrivningar -1 662 -113 -202
Fastighetsavskrivningar enligt plan -26 -7 -5
Försäljningsförluste -18 802 -64 -322
Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar .. 1) -2 1 601
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2016, Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tau_002_sv.html