Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2017, miljoner euro

  2017
Arbetspensionsförsäkringsbolag Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Immateriella tillgångar totalt 87 92 218
Placeringar totalt 94 288 18 565 11 153
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar . 37 739 .
Fordringar totalt 10 257 347 1 306
Övriga tillgångar totalt 4 387 1 930 791
Aktiva resultatregleringar totalt 436 227 115
AKTIVA 109 455 58 901 13 582
Eget kapital/grundkapital totalt 412 2 252 3 182
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt 8 2 12
Kapitallån 0 515 135
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel 99 090 17 800 9 575
Ansvarsskuld för fondförsäkringar . 37 768 .
Avsättningar totalt 0 0 3
Depåskulder inom återförsäkring 0 1 0
Skulder totalt 9 432 365 548
Passiva resultatregleringar 513 197 127
PASSIVA 109 455 58 901 13 582

Källa: Försäkringsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2017, Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_001_sv.html