Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2017

  2017
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Skadeförsäkring totalt 4 264 557 -2 688 154 .. 1) 24 087 579 11 888 655
Direkt skadeförsäkring totalt 4 121 394 -2 764 251 2 029 401 23 810 300 11 888 655
Lagstadgat olycksfall 554 071 -452 822 170 725 230 216 1 442 785
Idrottsutövares olycksfall 3 775 -2 843 696 57 600
Övrigt olycksfall 187 354 -104 206 149 483 1 701 327 6 813 218
Sjukdom 389 326 -286 603 612 845 1 749 965 3 632 052
Landfordon 771 466 -541 158 445 458 2 390 603 .
Spårburna fordon .. .. .. .. .
Luftfartyg .. .. .. .. .
Fartyg 67 351 -43 457 6 486 151 770 .
Godstransport 57 650 -28 105 56 195 1 048 357 .
Brand och naturkrafter 395 994 -241 650 21 648 2 988 511 .
Annan skada på egendom 578 714 -383 472 408 732 2 883 126 .
Motorfordonsansvar 709 420 -444 937 109 163 4 556 663 .
Luftfartygsansvar 0 0 0 0 .
Sjötrafikfartygsansvar 3 152 -1 245 75 44 791 .
Allmän ansvarighet 221 137 -128 011 24 349 2 857 266 .
Kredit 2 376 -1 761 10 14 378 .
Borgen 23 624 -1 242 59 5 463 .
Andra förmögenhetsskador 64 297 -50 798 8 818 418 685 .
Rättskydd 90 739 -51 931 14 659 2 769 118 .
Turistassistans 0 0 0 0 .
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 143 164 76 097 .. 277 279 .
Inhemsk återförsäkring 79 291 -47 069 84 117 .
Utländsk återförsäkring 63 872 123 166 .. 277 162 .
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2017, Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_004_sv.html