Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2018, miljoner euro

  2018
Arbetspensionsförsäkringsbolag Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 1 274 -1 180 223
Intäkter av placeringsverksamhet, totalt 30 026 2 089 635
Utdelningsintäkter 1 442 336 152
Ränteintäkter 1 224 325 100
Övriga intäkter 5 680 762 95
Återförda nedskrivningar 1 101 79 40
Försäljningsvinster 20 579 587 249
Kostnader för placeringsverksamheten totalt -28 752 -1 712 -412
Kostnader för fastighetsplaceringar -405 -81 -64
Kostnader för övriga placeringar -6 006 -371 -34
Ränteutgifter och övriga kostnader för främmande kapital -858 -125 -15
Nedskrivningar -4 112 -868 -196
Fastighetsavskrivningar enligt plan -24 -5 -7
Försäljningsförluste -17 348 -261 -95
Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar . -1 557 .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2018, Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_002_sv.html