Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2018

  2018
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt, 1000 eur Sopimusten tai vakuutusten lkm Antal försäkrade, st
Livförsäkringsbolag totalt 4 366 150 4 631 943 53 103 317 2 438 987 2 847 241
Livförsäkring totalt 3 771 731 3 360 914 33 503 115 1 788 602 2 034 522
Individuell sparförsäkring 1 582 017 2 051 109 22 126 221 697 405 727 631
Riskförsäkring 350 572 166 857 290 164 993 211 1 306 891
Kapitaliseringsavtal 1 839 142 1 142 948 11 086 730 97 986 .
Pensionsförsäkring totalt 594 419 1 271 030 19 597 201 650 385 812 719
Individuell pensionsförsäkring 337 312 866 876 12 874 360 628 190 622 101
Gruppensionsförsäkring 257 107 404 154 6 722 842 22 195 190 618
Mottagen återförsäkring . . 3 000 . .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2018, Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_003_sv.html