Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2018

  2018
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Skadeförsäkring totalt 3 555 303 -2 537 566 .. 1) 25 492 751 12 406 726
Direkt skadeförsäkring totalt 3 407 769 -2 462 127 1 837 936 24 514 773 12 406 726
Lagstadgat olycksfall 446 975 -369 572 145 368 230 127 1 448 222
Idrottsutövares olycksfall 1 144 -838 516 53 600
Övrigt olycksfall 166 242 -98 121 141 787 1 718 848 7 157 115
Sjukdom 354 537 -277 934 598 722 1 758 131 3 800 789
Landfordon 628 846 -498 951 396 801 2 440 035 .
Spårburna fordon .. .. .. .. .
Luftfartyg .. .. .. .. .
Fartyg 75 202 -41 291 7 167 189 418 .
Godstransport 43 168 -20 820 50 765 1 081 655 .
Brand och naturkrafter 314 734 -239 124 19 117 3 008 526 .
Annan skada på egendom 477 436 -320 296 343 975 2 911 797 .
Motorfordonsansvar 552 626 -372 118 93 212 4 639 934 .
Luftfartygsansvar . . . . .
Sjötrafikfartygsansvar 3 515 -1 086 133 47 087 .
Allmän ansvarighet 191 918 -112 930 19 385 3 163 023 .
Kredit 264 -69 8 13 327 .
Borgen 23 800 111 37 5 353 .
Andra förmögenhetsskador 56 496 -65 891 9 221 454 775 .
Rättskydd 70 039 -43 191 11 722 2 852 680 .
Turistassistans . . . . .
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 147 534 -75 439 477 977 978 .
Inhemsk återförsäkring 88 161 -49 765 105 125 .
Utländsk återförsäkring 59 373 -25 674 372 977 853 .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2018, Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_004_sv.html