Figurbilaga 1. Försäkringsbolagens fördelning av premieinkomst, miljoner euro

Figurbilaga 1. Försäkringsbolagens fördelning av premieinkomst, miljoner euro

Källa: Försäkringsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2019, Figurbilaga 1. Försäkringsbolagens fördelning av premieinkomst, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_kuv_001_sv.html