Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2019, milj. euroa

  2019
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 6 247 6 388 701
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 39 940 2 830 1 007
Osinkotuotot 2 123 427 162
Korkotuotot 1 206 288 104
Muut sijoitustuotot 4 434 628 101
Arvonalentumisten palautukset 1 882 199 145
Myyntivoitot 30 295 1 287 495
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä -33 693 -973 -307
Kulut kiinteistösijoituksista -379 -76 -61
Kulut muista sijoituksista -4 405 -255 -57
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -722 -103 -16
Arvonalentumiset -2 101 -333 -101
Rakennusten suunnitelmapoistot -25 -5 -8
Myyntitappiot -26 062 -200 -64
Sijoitusten arvonmuutokset ja arvonkorotukset ja niiden oikaisut 0 4 531 0
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2019, Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2019, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_002_fi.html