Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2019, miljoner euro

  2019
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 6 247 6 388 701
Intäkter av placeringsverksamhet, totalt 39 940 2 830 1 007
Utdelningsintäkter 2 123 427 162
Ränteintäkter 1 206 288 104
Övriga intäkter 4 434 628 101
Återförda nedskrivningar 1 882 199 145
Försäljningsvinster 30 295 1 287 495
Kostnader för placeringsverksamheten totalt -33 693 -973 -307
Kostnader för fastighetsplaceringar -379 -76 -61
Kostnader för övriga placeringar -4 405 -255 -57
Ränteutgifter och övriga kostnader för främmande kapital -722 -103 -16
Nedskrivningar -2 101 -333 -101
Fastighetsavskrivningar enligt plan -25 -5 -8
Försäljningsförluste -26 062 -200 -64
Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar 0 4 531 0
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2019, Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2019, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_002_sv.html