Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2020, milj. euroa

  2020
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 60 61 298
Sijoitukset yhteensä 104 300 17 246 12 402
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset . 43 289 .
Saamiset yhteensä 5 784 303 1 331
Muu omaisuus yhteensä 5 333 2 328 1 045
Siirtosaamiset yhteensä 503 142 76
VASTAAVAA 115 979 63 370 15 151
Oma pääoma /peruspääoma yhteensä 440 3 041 4 175
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 7 4 12
Pääomalainat 0 824 205
Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus 109 967 15 489 10 136
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka, oma osuus . 43 323 .
Pakolliset varaukset yhteensä 0 0 3
Jälleenvakuutustalletevelat 0 1 2
Muut velat yhteensä 5 035 595 454
Siirtovelat 531 91 164
VASTATTAVAA 115 979 63 370 15 151
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Hämäläinen 029 551 3737, Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 28.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2020, Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2020, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2020/vato_2020_2021-10-28_tau_001_fi.html