Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2020, miljoner euro

  2020
Arbetspensionsförsäkringsbolag Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Immateriella tillgångar totalt 60 61 298
Placeringar totalt 104 300 17 246 12 402
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar . 43 289 .
Fordringar totalt 5 784 303 1 331
Övriga tillgångar totalt 5 333 2 328 1 045
Aktiva resultatregleringar totalt 503 142 76
AKTIVA 115 979 63 370 15 151
Eget kapital/grundkapital totalt 440 3 041 4 175
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt 7 4 12
Kapitallån 0 824 205
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel 109 967 15 489 10 136
Ansvarsskuld för fondförsäkringar . 43 323 .
Avsättningar totalt 0 0 3
Depåskulder inom återförsäkring 0 1 2
Skulder totalt 5 035 595 454
Passiva resultatregleringar 531 91 164
PASSIVA 115 979 63 370 15 151
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Hämäläinen 029 551 3737, Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2020, Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2020/vato_2020_2021-10-28_tau_001_sv.html