Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2020

  2020
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Skadeförsäkring totalt 3 828 099 -2 633 604 1 856 272 26 715 371 13 487 727
Direkt skadeförsäkring totalt 3 655 408 -2 540 738 1 855 832 25 734 124 13 487 727
Lagstadgat olycksfall 442 020 -347 730 135 330 245 682 1 527 145
Idrottsutövares olycksfall 1 215 -537 457 62 500
Övrigt olycksfall 179 309 -97 367 138 117 1 690 176 7 913 671
Sjukdom 429 414 -297 935 572 444 1 637 285 4 046 411
Landfordon 714 523 -530 978 432 234 2 784 047 .
Spårburna fordon .. .. .. .. .
Luftfartyg .. .. .. .. .
Fartyg 96 348 -66 207 8 711 205 002 .
Godstransport 43 341 -19 165 35 048 1 154 277 .
Brand och naturkrafter 335 719 -222 470 34 314 2 811 334 .
Annan skada på egendom 498 864 -333 692 363 101 2 593 614 .
Motorfordonsansvar 568 976 -362 927 80 575 5 003 945 .
Luftfartygsansvar 0 0 0 0 .
Sjötrafikfartygsansvar 5 171 -2 131 125 49 415 .
Allmän ansvarighet 174 292 -141 809 19 982 3 491 375 .
Kredit 250 9 3 17 152 .
Borgen 24 861 -3 463 209 9 257 .
Andra förmögenhetsskador 64 637 -72 430 21 356 487 996 .
Rättskydd 75 570 -41 899 13 826 3 553 500 .
Turistassistans 0 0 0 0 .
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 172 691 -92 866 .. 981 247 .
Inhemsk återförsäkring 97 490 -55 205 92 425 .
Utländsk återförsäkring 75 201 -37 661 .. 980 822 .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Hämäläinen 029 551 3737, Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2020, Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2020/vato_2020_2021-10-28_tau_004_sv.html