Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.10.2021

Försäkringsbolagens vinster minskade år 2020

Skade-, liv- och arbetspensionsförsäkringsbolagens sammanlagda vinst för räkenskapsperioden minskade år 2020 till 1,0 miljarder euro från 1,1 miljarder euro året innan. Försäkringsbolagens placeringstillgångar uppgick till 134 miljarder euro 31.12.2020. Dessutom hade livförsäkringsbolagen placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar till ett belopp av 43 miljarder euro.

Försäkringsbolagens fördelning av placeringar 31.12.2020, mn euro

Försäkringsbolagens fördelning av placeringar 31.12.2020, mn euro

Källa: Försäkringsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Hämäläinen 029 551 3737, Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (310,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2020/vato_2020_2021-10-28_tie_001_sv.html