Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 17.5.2006

Privatpersoners skuldsaneringar januari-mars 2006

I januari-mars 2006 lämnades 1 041 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätter, vilket är 17 fler än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats i januari-mars var 83 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 14.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering i januari-mars 1993-2006

Uppgifterna om de skuldsaneringsärenden som slutbehandlats i tingsrätterna år 2005 finns i avsnittet Översikter och i avsnittet Tabeller/tabellbilagor (på finska).

Källa: Skuldsaneringar 2006, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 17.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2006/01/velj_2006_01_2006-05-17_tie_001_sv.html