Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 18.8.2006

Privatpersoners skuldsaneringar under januari-juni 2006

Under januari-juni 2006 lämnades 2 043 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätter, vilket är 212 skuldsaneringar färre än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari-juni var 176 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 24.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering i januari-juni 1993-2006

Källa: Skuldsaneringar 2006, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 18.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2006/02/velj_2006_02_2006-08-18_tie_001_sv.html