Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.11.2006

Privatpersoners skuldsaneringar under januari-september 2006

Under januari-september 2006 lämnades 2 769 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätter, vilket är 392 skuldsaneringar färre än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari-september var 257 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 30 och tillsammans med borgensman två.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering i januari-september 1993-2006

Källa: Skuldsaneringar 2006, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2006/03/velj_2006_03_2006-11-15_tie_001_sv.html