Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Skuldsaneringar 2007, 2:a kvartalet

2007
2:a kvartalet
Offentliggöranden