Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 16.8.2007

Privatpersoners skuldsaneringar under januari-juni 2007

Under januari-juni 2007 lämnades 1 620 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätter, vilket är 436 mindre än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats i januari-juni var 97 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 12.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari-juni 1993-2007

Källa: Skuldsaneringar 2007, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 16.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2007/02/velj_2007_02_2007-08-16_tie_001_sv.html