Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.8.2008

Privatpersoners skuldsaneringar under januari-juni 2008

Under januari-juni 2008 lämnades 1 470 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätter, vilket är 163 mindre än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari-juni var 113 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 14.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari-juni 1993-2008

Källa: Skuldsaneringar 2008, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2:a kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2008/02/velj_2008_02_2008-08-15_tie_001_sv.html