Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 2008

Vuoden 2008 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 3 715 velkajärjestelyasiaa, joista velkajärjestelyhakemuksia oli 2 841. Päättyneistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 2 371 tapauksessa. Näistä 182 oli yhteishakemuksia.

Vuonna 2008 vahvistetuissa maksuohjelmissa maksuvelvollisuus poistui kokonaan 864 tapauksessa. Poistettujen maksuvelvollisuuksien osuus kaikista vahvistetuista maksuohjelmista oli noin 36 prosenttia.

Vuonna 2008 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli kaikkien velkojen yhteismäärä 226 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Mediaanivelka vuonna 2008 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 31 000 euroa, mikä on lähes saman verran kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2008 vahvistettujen maksuohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta maksuohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 5,5 kuukautta. Maksuohjelman pituus oli viisi vuotta lähes 75 prosentissa maksuohjelmista.

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista 84 prosentille vahvistettiin maksuohjelma. Vahvistettujen maksuohjelmien osuus loppuun käsitellyistä hakemuksista oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin.

Loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset 1996-2008

Vuosi Hakemus
hylätty
Maksuohjelma
vahvistettu
Muu
päätös
Hakemuksia
yhteensä
N % N % N % N %
1996 1 767 12,3 11 892 82,4 770 5,3 14 429 100,0
1997 1 313 14,7 7 095 79,5 515 5,8 8 923 100,0
1998 647 12,7 4 140 81,2 310 6,1 5 097 100,0
1999 458 11,3 3 324 82,3 257 6,4 4 039 100,0
2000 386 11,0 2 941 83,4 199 5,6 3 526 100,0
2001 327 10,0 2 786 85,1 159 4,9 3 272 100,0
2002 260 8,2 2 736 86,6 163 5,2 3 159 100,0
2003 187 5,3 3 188 89,9 172 4,8 3 547 100,0
2004 314 6,9 3 985 87,6 250 5,5 4 549 100.0
2005 317 7,0 4 003 88,0 226 5,0 4 546 100.0
2006 251 6,3 3 540 88,4 214 5,3 4 005 100.0
2007 248 7,4 2 891 87,1 181 5,5 3 320 100.0
2008 290 10,2 2 371 83,5 180 6,3 2 841 100.0

Tarkempia tietoja vuonna 2008 käräjäoikeuksissa loppuun käsitellyistä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista löytyy tämän tilaston taulukoista.


Päivitetty 30.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2008, Loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/velj/2008/velj_2008_2009-06-30_kat_001.html