Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 14.5.2009

Ett ökande antal skuldsaneringar för privatpersoner under första kvartalet år 2009

Under januari-mars 2009 lämnades 745 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätter, vilket är 49 fler än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari-mars var 69 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 8.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari-mars 1993-2009

Källa: Skuldsaneringar 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2009/01/velj_2009_01_2009-05-14_tie_001_sv.html