Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.8.2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari–juni 2011

Under januari–juni 2011 lämnades 1 922 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätter. Antalet ansökningar var 310 fler än under motsvarande period året innan.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–juni 1993–2011

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–juni 1993–2011

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–juni var 174 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 10.


Källa: Skuldsaneringar 2011, 2:a kvartalet, Statistikcentrale

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2011/02/velj_2011_02_2011-08-15_tie_001_sv.html