Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.5.2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under första kvartalet år 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 970 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–mars 2012, vilket är 120 fler än under motsvarande period året innan.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–mars 2000–2012

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–mars 2000–2012

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–mars var 92 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 8.


Källa: Skuldsaneringar 2012, 1:a kvartalet, Statistikcentrale

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2012/01/velj_2012_01_2012-05-15_tie_001_sv.html