Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Skuldsaneringar 2012, 2:a kvartalet

2012
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor