Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 8.2.2013

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari–december 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna år 2012. Antalet ansökningar var 142 (3,9 %) fler än under motsvarande period året innan. Antalet ansökningar om skuldsanering har varit stigande sedan år 2009. Under de senaste tio åren har antalet ansökningar om skuldsanering årligen varit i genomsnitt omkring 3 600.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–december 2003–2012

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–december 2003–2012

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–december 2012 var 322 (8,6 %) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 28 (0,7 %). Återstående 3 414 ansökningar (90,7 %) hade gjorts av enskilda sökande.

År 2012 ansökte sammanlagt 3 737 personer om skuldsanering, vilket är 160 (4,5 %) fler än året innan. Antalet ansökningar om skuldsanering och antalet personer som ansökt om skuldsanering avviker något från varandra, eftersom samma person kan lämna in flera ansökningar på ett år.

År 2012 var de som ansökte om skuldsanering i åldern 20–86 år. Sett till åldersgrupp lämnade personer i åldern 45–54 år in flest ansökningar om skuldsanering. Till antalet ökade ansökningarna mest i åldersgruppen 25–34 år. Medelåldern för män som ansökte om skuldsanering var 45,5 år och för kvinnor 46,5 år. Något fler ansökningar om skuldsanering lämnades in av kvinnor än av män. Av ansökningarna hade 1 859 stycken (49,4 %) inlämnats av män och 1 905 stycken (50,6 %) av kvinnor.

Personer som ansökt om skuldsanering efter åldersgrupp 2010–2012

Personer som ansökt om skuldsanering efter åldersgrupp 2010–2012

Sett till familjetyp var de som ansökte om skuldsanering vanligast personer som inte tillhör familj. Av männen hade 48 procent inte familj och av kvinnorna 37 procent. Bland kvinnorna utgjordes den näst största gruppen av ensamförsörjarhushållen (28 %), bland männen av sådana som bodde i hushåll bestående av gifta par (32 %). Bland de personer som ansökte om skuldsanering fanns det både fler personer som inte tillhör familj och fler ensamförsörjarhushåll än man skulle kunna förvänta sig av deras andelar av hela vuxenbefolkningen: personer som inte tillhör familj utgjorde 24 procent av hela vuxenbefolkningen och 42 procent av de personer som ansökte om skuldsanering, medan 8,3 procent av vuxenbefolkningen och 17 procent av de personer som ansökte om skuldsanering utgjordes av ensamförsörjare.

Personer som ansökt om skuldsanering 2010–2012 efter familjetyp jämfört med hela vuxenbefolkninfen

Personer som ansökt om skuldsanering 2010–2012 efter familjetyp jämfört med hela vuxenbefolkninfen

Av dem som ansökte om skuldsanering var något under hälften (48 %) sysselsatta. Den näst största gruppen utgjordes av pensionärerna (24 %). Båda gruppers andelar var mindre bland de personer som ansökte om skuldsanering än bland hela vuxenbefolkningen (54,5 % och 29,9 %). Andelen sysselsatta av dem som ansökte om skuldsanering ökade något år 2012 jämfört med de två föregående åren. Av de sökande var 17 procent arbetslösa, medan andelen arbetslösa av hela vuxenbefolkningen var 5,9 procent. Andelen arbetslösa av dem som ansökte om skuldsanering har sjunkit något under de senaste två åren.

Personer som ansökt om skuldsanering 2010–2012 efter huvudsaklig verksamhet jämfört med hela vuxenbefolkninfen

Personer som ansökt om skuldsanering 2010–2012 efter huvudsaklig verksamhet jämfört med hela vuxenbefolkninfen

Källa: Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2012/04/velj_2012_04_2013-02-08_tie_001_sv.html