Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 8.8.2013

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner sjönk något under början av året

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 1 949 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari-juni 2013. Antalet ansökningar var 40 stycken (2,0 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari-juni 2004–2013

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari-juni 2004–2013

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari-juni var 136 (7,0 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 17 stycken (0,9 procent). Återstående 1 796 ansökningar (92,2 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 992 stycken (50,9 procent) inlämnats av män och 957 stycken (49,1 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2:a kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2013/02/velj_2013_02_2013-08-08_tie_001_sv.html