Publicerad: 11.6.2014

Antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden ökade med 6,0 procent år 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 810 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2013. Detta är 271 (6,0 procent) fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 3 845 skuldsaneringsansökningar, 550 ändringar av betalningsprogram, 343 fastställanden av tilläggsprestationer och 65 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.

Medianskulden i fastställda betalningsprogram 2006–2013, 1 000 euro

Medianskulden i fastställda betalningsprogram 2006–2013, 1 000 euro

Av de slutbehandlade skuldsaneringsansökningarna fastställdes ett betalningsprogram i 3 205 fall. Antalet fastställda betalningsprogram ökade med 242 fall. Året innan fastställdes ett betalningsprogram i 2 963 fall. I de betalningsprogram som fastställdes år 2013 var den sammanlagda skulden 283 miljoner euro. Skulderna redovisas som ofördelade. Således kan skulderna i gemensamma ansökningar delas åtminstone med två beroende på antalet medgäldenärer och borgensmän. I de betalningsprogram som fastställdes år 2013 var medianskulden 35 000 euro.

Med slutbehandlade skuldsaneringsärenden avses i Statistikcentralens skuldsaneringsstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. I uppgifterna ingår förutom skuldsaneringsansökningarna också övriga skuldsaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna.

Slutbehandlade skuldsaneringar 2009-2013

Ärendets art 2009 2010 2011 2012 2013 Förändringen 2012-2013 (%)
Skuldsaneringsärenden totalt 3 627 3 692 4 289 4 539 4 810 6,0
Skuldsaneringsansökan 2 854 2 951 3 460 3 648 3 845 5,4
Ändring av betalningsprogram 452 417 435 480 550 14,6
Förfall av skuldsanering 141 98 64 45 65 44,4
Fastställande av tilläggsprestationer 176 218 324 366 343 -6,3
Annat skuldsaneringsärende 4 8 6 0 7 -

Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2013/velj_2013_2014-06-11_tie_001_sv.html