Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 3:e kvartalet

Skuldsaneringar 2014, 2:a kvartalet

2014
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor