Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 19.10.2016

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari–september med 1,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 132 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–september 2016. Antalet ansökningar var 55 stycken (1,8 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–september var 195 (6,2 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 17 (0,5 procent). Återstående 2 920 ansökningar (93,2 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 600 stycken (51,1 procent) inlämnats av män och 1 532 stycken (48,9 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2016/03/velj_2016_03_2016-10-19_tie_001_sv.html