Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Skuldsaneringar 2016, 4:e kvartalet

2016
4:e kvartalet
Offentliggöranden