Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 19.4.2017

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade under januari–mars med 5,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 1 013 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–mars 2017. Antalet ansökningar var 55 stycken (5,1 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av antalet ansökningar om skuldsanering under januari–mars var 48 (4,7 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Återstående 965 ansökningar (95,3 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 526 stycken (51,9 procent) inlämnats av män och 487 stycken (48,1 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (114,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2017/01/velj_2017_01_2017-04-19_tie_001_sv.html