Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Skuldsaneringar 2017, 3:e kvartalet

2017
3:e kvartalet
Offentliggöranden