Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 18.4.2018

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på fjolårets nivå under januari–mars 2018

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 1 020 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–mars 2018. Antalet ansökningar var fyra stycken (0,4 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–mars var 61 (6,0 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 4 (0,4 procent). Återstående 955 ansökningar (93,6 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 517 stycken (50,7 procent) inlämnats av män och 503 stycken (49,3 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (114,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2018/01/velj_2018_01_2018-04-18_tie_001_sv.html