Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 2:a kvartalet

Skuldsaneringar 2018, 4:e kvartalet

2018
4:e kvartalet
Offentliggöranden