Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 16.1.2019

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade år 2018 med 7,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 4 533 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna år 2018. Antalet ansökningar var 321 stycken (7,6 procent) fler än året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under år 2018 var 249 (5,5 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 10 (0,2 procent). Det fanns inga gemensamma ansökningar som gjorts med en borgensman. Återstående 4 274 ansökningar (94,3 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 2 244 stycken (49,5 procent) inlämnats av män och 2 289 stycken (50,5 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2018/04/velj_2018_04_2019-01-16_tie_001_sv.html