Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 16.10.2019

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 26,4 procent under januari–september 2019 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 2 395 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–september 2019. Antalet ansökningar var 860 stycken (26,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anhängiggjorda skuldsaneringsansökningar var exceptionellt litet särskilt under första kvartalet 2019. Detta förklaras till en del av att ekonomi- och skuldrådgivningen överfördes från kommunerna till de statliga rättshjälpsbyråerna i och med lagen som trädde i kraft 1.1.2019, vilket fördröjde behandlingen av ansökningar fr.o.m. början av år 2019.


Källa: Skuldsaneringar 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2019/03/velj_2019_03_2019-10-16_tie_001_sv.html