Publicerad: 7.10.2020

År 2019 minskade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 9,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 422 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2019. Detta är 479 (9,8 procent) färre än året innan. Av de behandlade ärendena var 3 855 skuldsaneringsansökningar, 410 ändringar av betalningsprogram, 127 fastställanden av tilläggsprestationer och 29 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 7.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2019/velj_2019_2020-10-07_tie_001_sv.html