Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 22.4.2020

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 74,9 procent under januari–mars 2020 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 988 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–mars 2020. Antalet ansökningar var 423 stycken (74,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anhängiggjorda skuldsaneringsansökningar var exceptionellt litet under första kvartalet 2019. Detta berodde delvis på att ekonomi- och skuldrådgivningen överfördes från kommunerna till de statliga rättshjälpsbyråerna i och med lagen som trädde i kraft 1.1.2019, vilket fördröjde behandlingen av ansökningar år 2019.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av antalet ansökningar om skuldsanering under januari–mars var 41 (4,2 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 8 (0,8 procent). Återstående 939 ansökningar (95,0 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 498 stycken (50,4 procent) inlämnats av män och 479 stycken (48,5 procent) av kvinnor. I fråga om 11 ansökningar kände man inte till sökandes kön (1,1 procent).


Källa: Skuldsaneringar 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2020/01/velj_2020_01_2020-04-22_tie_001_sv.html