Uppgifter om slutbehandlade skuldsaneringar publiceras som egna offentliggöranden

Uppgifterna om slutbehandlade skuldsaneringsärenden publiceras nu som egna offentliggöranden. Tidigare publicerades uppgifterna som översikter. Dessutom ersätts Excel-tabellerna med PX-Web-tabeller. Det första offentliggörandet över skuldsaneringsärenden gäller år 2009 och publiceras 23.11.2010. I fortsättningen publiceras uppgifterna en gång om året.


Senast uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/velj_2010-11-19_uut_001_sv.html