Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.6.2013

Asuntovelallisilla asuntovelkaa keskimäärin 92 370 euroa vuonna 2012

Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 121 950 euroa eli kolmannes enemmän kuin kaikilla asuntovelallisilla. Vähiten asuntovelkaa oli Pohjois- ja Itä-Suomen asuntokunnilla, 77 560 euroa velallista kohti. Vuodesta 2002 kasvoivat asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat reaalisesti 75 prosenttia. Eniten, 79 prosenttia, asuntovelat kasvoivat pääkaupunkiseudulla.

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat 2002–2012, vuoden 2012 hinnoin

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat 2002–2012, vuoden 2012 hinnoin

Kolmanneksella kaikista asuntokunnista eli 869 800 asuntokunnalla oli asuntovelkaa. Useimmin asuntovelallisia olivat 35–44-vuotiaiden asuntokunnat, joista 61 prosenttia oli asuntovelallisia. Asuntokunnista, joiden viitehenkilö oli 25–34- tai 45–54-vuotias, oli asuntovelallisia lähes puolet. Suurimmat asuntovelat olivat 25–34-vuotiaiden asuntokunnilla, joilla oli asuntovelkaa 122 180 euroa asuntovelallista asuntokuntaa kohti.

Velallisista asuntokunnista yhdeksällä prosentilla eli 120 800 asuntokunnalla oli velkaa vähintään 200 000 euroa. Niistä kaksi kolmesta oli 25–44-vuotiaiden ja runsas viidennes 45–54-vuotiaiden asuntokuntia. Alle 25-vuotiailla ja eläkeikäisillä oli harvoin niin suuria velkoja. Pääkaupunkiseudun 158 500 asuntovelallisesta asuntokunnasta puolella oli asuntovelkaa vähintään 100 000 ja 17 prosentilla yli 200 000 euroa. Lähes yhtä yleisiä olivat niin suuret asuntovelat muuallakin Helsinki-Uusimaan suuralueella.

Hieman yli puolella asuntokunnista eli 1 394 000 asuntokunnalla oli velkaa vuonna 2012. Yhteensä näillä oli velkaa 108,7 miljardia euroa, josta asuntovelkoja 80,3 miljardia. Elinkeinotoimintaa tai tulonhankintaa varten otettuja velkoja oli 78 600 asuntokunnalla kuusi miljardia euroa ja opintovelkoja 280 500 asuntokunnalla 1,6 miljardia euroa. Kulutukseen ja suurehkoihin hankintoihin otettua ns. muuta velkaa oli 852 000 asuntokunnalla yhteensä 20,8 miljardia euroa. 1) Kaikkiaan velat kasvoivat edellisvuodesta kolme ja asuntovelat 4,7 prosenttia.

Asuntovelat ovat kasvaneet muita velkoja nopeammin. Vuodesta 2002 ne ovat kasvaneet reaalisesti 130 prosenttia, kun kaikki velat ovat samana aikana kaksinkertaistuneet. Nopeimmin asuntovelat kasvoivat viime vuosikymmenen alkupuolella, jolloin ne kasvoivat reaalisesti yli kymmenen prosentin vuosivauhtia. Vuoden 2007 jälkeen asuntovelkojen kasvuvauhti on hidastunut, mutta jatkunut edelleen muita velkoja nopeampana.

Korkoja asuntokunnat maksoivat vuonna 2012 yhteensä 2,5 miljardia euroa. Korkomenot pienenivät edellisvuodesta runsaat viisi prosenttia. Asuntokunnat maksoivat vuonna 2012 korkoja reaalisesti kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuonna 2002, vaikka niiden velat ovat tänä aikana kaksinkertaistuneet.


1) Muut velat eivät ole vuoden 2012 osalta vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, sillä verohallinto on muuttanut ohjeistustaan niiden ilmoittamisesta.

Lähde: Velkaantumistilasto 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (322,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 26.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2012/velk_2012_2013-06-26_tie_001_fi.html