2 Eniten asuntovelallisia Ahvenanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Suhteellisesti eniten asuntovelallisia asuntokuntia vuonna 2013 oli Ahvenanmaan (39 %) ja Kanta-Hämeen (37 %) maakunnissa. Asuntovelallisten osuus kaikista asuntokunnista oli pienin Pohjois-Karjalassa, jossa 29 prosenttia asuntokunnista oli asuntovelkaa. Vuonna 2013 kuudessa maakunnassa (Satakunta, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Kainuu ja Lappi) oli vähemmän asuntovelallisia kuin edellisenä vuonna. Muutokset näissä maakunnissa olivat tosin vähäisiä, enimmillään asuntovelallisten asuntokuntien määrä pieneni yhdellä prosentilla, eli noin 300 asuntokunnalla Kymenlaaksossa. Suhteellisesti eniten asuntovelallisten määrä kasvoi Ahvenanmaalla, 1,5 prosenttia. Tarkempaa tietoa asuntokuntien velkaantumiskehityksestä alueittain on saatavissa velkaantumistilaston tietokantatauluista .

Asuntovelallisten asuntokuntien määrä kasvoi vuosina 2002–2007 yli neljänneksellä Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Kasvu oli suhteellisen nopeaa lähes kaikissa maakunnissa, pienimmillään Kainuussa, jossa asuntovelallisia oli vuonna 2007 hieman yli kymmenen prosenttia enemmän kuin vuonna 2002. Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikissa maakunnissa asuntovelallisten määrän kasvu on hidastunut talouskriisin aikana vuoden 2007 jälkeen.

Kuvio 3. Asuntovelallisten osuus kaikista asuntokunnista maakunnittain vuosina 2002–2013

Kuvio 3. Asuntovelallisten osuus kaikista asuntokunnista maakunnittain vuosina 2002–2013

Asuntovelallisten keskimääräinen asuntovelka oli suurin Uudenmaan ja Ahvenanmaan maakunnissa. Uudellamaalla keskimääräinen asuntovelka oli 119 500 euroa vuonna 2013. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) asuntovelallisilla oli keskimäärin 124 200 euroa asuntovelkaa. Kainuussa ja Lapissa keskimääräinen asuntovelka oli pienin, noin 70 000 euroa. Vuonna 2013 asuntovelallisten keskimääräinen asuntovelka oli kaikissa maakunnissa hyvin lähellä edellisvuoden tasoa. Ahvenanmaalla kasvu oli suurinta, 1 100 euroa. Etelä-Karjalassa keskimääräinen asuntovelka pieneni eniten, 1 500 eurolla.

Vuosina 2002–2007 asuntovelallisten keskimääräinen asuntovelka kasvoi varsin nopeasti kaikissa maakunnissa. Uudellamaalla, Pirkanmaalla sekä Pohjois-Savossa keskimääräinen asuntovelka kasvoi kymmenen prosentin vuosivauhdilla reaalisesti mitattuna. Hitainta kasvu oli Kainuussa, tosin sielläkin kasvuvauhti oli keskimäärin yli seitsemän prosenttia vuodessa. Vuosina 2007–2013 erot asuntovelkojen kasvussa maakunnittain ovat olleet hieman suuremmat. Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä keskimääräinen asuntovelka on kasvanut alle prosentin vuosivauhdilla, kun taas Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa asuntovelat ovat kasvaneet keskimäärin lähes kolme prosenttia vuodessa. Koko tarkasteluajankohtana vuodesta 2002 vuoteen 2013 keskimääräinen asuntovelka kasvoi hitaimmin Etelä-Karjalassa ja Kainuussa, ja nopeimmin Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Kuvio 4. Asuntokuntien keskimääräinen asuntovelka asuntovelallista kohti maakunnittain vuosina 2002–2013, euroa vuoden 2013 rahassa

Kuvio 4. Asuntokuntien keskimääräinen asuntovelka asuntovelallista kohti maakunnittain vuosina 2002–2013, euroa vuoden 2013 rahassa

Lähde: Velkaantumistilasto 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Honkkila 029 551 3651, Laura Lohikoski 029 551 3396, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2013, 2 Eniten asuntovelallisia Ahvenanmaalla ja Kanta-Hämeessä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2013/velk_2013_2014-06-26_kat_002_fi.html