Publicerad: 23.1.2015

Bostadsskulderna 180 procent av de årliga inkomsterna

Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning hade bostadshushåll med bostadsskulder en bostadsskuld som var nästan två gånger så stor som de årliga inkomsterna år 2013. I förhållande till inkomsterna var skulderna störst, dvs. ungefär två gånger så stora som de årliga inkomsterna, hos bostadshushållen i huvudstadsregionen, övriga Nyland och på Åland. Jämfört med året innan ökade skulderna inte längre hos personer med bostadsskuld.

Bostadsskuldernas andel av inkomsterna hos bostadshushåll med bostadsskulder 2002–2013

Bostadsskuldernas andel av inkomsterna hos bostadshushåll med bostadsskulder 2002–2013

Källa: Statistik över skuldsättning 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (132,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2013/velk_2013_2015-01-23_tie_002_sv.html