Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.1.2016

Asuntokunnilla asuntovelkaa keskimäärin 94 370 euroa

Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 181 prosenttia vuosituloistaan vuonna 2014. Suurimmat asuntovelat, 125 700 euroa velallista asuntokuntaa kohden, oli kahden huoltajan lapsiperheillä. Tuloihin suhteutettuna eniten velkaa oli kuitenkin asuntokunnilla, joissa oli vain yksi aikuinen. Yksinhuoltajilla oli asuntovelkaa keskimäärin 250 ja yksinasuvilla 223 prosenttia vuosituloista.

Asuntovelkojen osuus asuntovelallisten asuntokuntien tuloista 2002-2014

Asuntovelkojen osuus asuntovelallisten asuntokuntien tuloista 2002-2014

Useimmin asuntovelallisia olivat kahden huoltajan lapsiperheet, joista 71 prosentilla oli asuntovelkaa. Yksinhuoltajaperheistä asuntovelkaa oli 39 prosentilla. Lapsettomien asuntokuntien velkaantuneisuus vaihteli huomattavasti iän mukaan. Yksinasuvista useimmin asuntovelkaisia olivat 35–44-vuotiaat, joista 38 prosentilla oli asuntovelkaa. Kahden aikuisen lapsettomista asuntokunnista asuntovelkaa oli 30 prosentilla, niistäkin useimmin 35–44-vuotiaiden asuntokunnilla, joista 60 prosentilla oli asuntovelkaa.

Kaikkien asuntokuntien velkaantumisaste, eli velkojen suhde käytettävissä oleviin rahatuloihin, oli 111 prosenttia vuonna 2014 kun se vuonna 2002 oli 70 prosenttia. Asuntokuntien velat kasvoivat selvästi viime vuosikymmenellä, mutta viime vuosina velkojen kasvu on hidastunut. Vuosina 2002-2010 asuntokuntien velat kasvoivat reaalisesti 97 prosenttia, mutta vuosina 2010-2014 enää kolme prosenttia. Vuonna 2013 kaikkien asuntokuntien velkaantumisaste oli 110 prosenttia, saman verran kuin vuonna 2010.

Kolmanneksella velallisista asuntokunnista eli 470 500 asuntokunnalla oli velkaa vähintään kaksi kertaa niiden käytettävissä olevat vuositulot. Kolme kertaa vuositulojen verran velkaa oli 265 000 asuntokunnalla eli 19 prosentilla velallisista asuntokunnista. Vuonna 2002 niin paljon velkaa oli 97 400 eli kahdeksalla prosentilla velallisista asuntokunnista. Yleisimpiä suuret velat olivat asuntokunnilla, joiden viitehenkilö oli 35–44-vuotias. Asuntovelallisista asuntokunnista, joiden viitehenkilö oli 35–44-vuotias, oli joka toisella vähintään kolme kertaa vuositulojen verran velkaa.

Velallisia asuntokuntia oli 1,4 miljoonaa eli 53 prosenttia kaikista asuntokunnista vuonna 2014. Kaikkiaan asuntokunnilla oli velkaa 112 miljardia euroa. Veloista 74 prosenttia eli 82,5 miljardia euroa oli asuntovelkoja. Kulutukseen tai hankintoihin varten otettua muuta velkaa asuntokunnilla oli 21,1 miljardia euroa, opintovelkaa 1,8 miljardia euroa ja elinkeinotoimintaa tai tulonhankintaa varten otettuja velkoja 6,7 miljardia euroa. Edellisvuodesta velat kasvoivat reaalisesti vajaan prosentin. Eniten, seitsemän prosenttia edellisvuodesta, kasvoivat opintovelat. Asuntovelat eivät vuonna 2014 enää kasvaneet.

Korkoja asuntokunnat maksoivat 2,0 miljardia euroa vuonna 2014. Keskimääräiset korkomenot velallista asuntokuntaa kohti olivat 1 430 euroa. Vuoteen 2002 verrattuna asuntokunnat maksoivat korkoja reaalisesti lähes kolmanneksen vähemmän, vaikka niiden velat ovat tänä aikana kaksinkertaistuneet.


Lähde: Velkaantumistilasto 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (294,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2014/velk_2014_2016-01-25_tie_002_fi.html