2 Suurimmat asuntovelat pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla oli asuntovelallisia asuntokuntia hieman koko maata vähemmän, 30 prosenttia kaikista asuntokunnista. Pääkaupunkiseudulla vuokralla asuminen on muuta maata yleisempää. Suuralueista useimmin asuntovelkaa oli muun Helsinki-Uudenmaan ja Ahvenanmaan asuntokunnilla, joista 40 prosentilla oli asuntovelkaa. Maakunnista vähiten asuntovelallisia oli Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kainuussa, missä hieman alle 30 prosentilla asuntokunnista oli asuntovelkaa.

Kuvio 3. Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat suuralueittain 2002–2018, vuoden 2018 rahassa

Kuvio 3. Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat suuralueittain 2002–2018, vuoden 2018 rahassa

Vuonna 2018 asuntovelallisten asuntokuntien lukumäärä kasvoi vain Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla, molemmissa noin prosentin. Muualla Suomessa asuntovelallisten lukumäärä pysyi ennallaan tai pieneni. Eniten, noin kaksi prosenttia, asuntovelallisten lukumäärä väheni Etelä-Savossa ja Kainuussa.

Viime vuosikymmenellä kasvoi asuntovelallisten asuntokuntien lukumäärä eniten pääkaupunkiseudulla (32 %) ja muualla Helsinki-Uudellamaalla (36 %). Tällä vuosikymmenellä on asuntovelallisten lukumäärän kasvu selvästi hidastunut. Eniten se on kasvanut pääkaupunkiseudulla (13 %) ja Ahvenanmaalla (14 %). Tarkempaa tietoa asuntokuntien velkaantumisesta alueittain on saatavissa velkaantumistilaston tietokantataulukoista.

Kuvio 4. Asuntovelallisten osuus asuntokunnista maakunnittain 2002, 2007 ja 2018, %

Kuvio 4. Asuntovelallisten osuus asuntokunnista maakunnittain 2002, 2007 ja 2018, %
Pääkaupunkiseudulla asuntovelat olivat suurimmat. Pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla oli asuntovelkaa keskimäärin 142 130 euroa. Vähiten, keskimäärin 81 200 euroa, asuntovelkaa oli Pohjois- ja Itä-Suomen asuntovelallisilla. Edellisvuodesta keskimääräiset asuntovelat kasvoivat vain pääkaupunkiseudulla, (1,8 %) ja Ahvenanmaalla (0,7 %). Muualla Suomessa keskimääräiset asuntovelat hieman pienenivät.

Kuvio 5. Asuntokuntien keskimääräinen asuntovelka asuntovelallista kohti maakunnittain 2002, 2007 ja 2018, euroa vuoden 2018 rahassa

Kuvio 5. Asuntokuntien keskimääräinen asuntovelka asuntovelallista kohti maakunnittain 2002, 2007 ja 2018, euroa vuoden 2018 rahassa

Vuosina 2002–2007 asuntovelallisten keskimääräinen asuntovelka kasvoi varsin nopeasti kaikissa maakunnissa. Uudellamaalla, Pirkanmaalla sekä Pohjois-Savossa se kasvoi reaalisesti kymmenen prosentin vuosivauhtia. Hitaimmin asuntovelat kasvoivat Kainuussa, mutta sielläkin kasvuvauhti oli keskimäärin yli seitsemän prosenttia vuodessa. Vuosina 2007–2018 asuntovelat kasvoivat selvästi aiempaa hitaammin kaikissa maakunnissa. Eniten, 30 prosenttia, asuntovelat kasvoivat tänä aikana Ahvenanmaalla. Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa asuntokunnilla oli asuntovelkaa reaalisesti vuonna 2018 keskimäärin yhtä paljon kuin vuonna 2007.


Lähde: Velkaantumistilasto 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2018, 2 Suurimmat asuntovelat pääkaupunkiseudulla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2018/velk_2018_2019-06-20_kat_002_fi.html