5 Asuntolainakorkojen määrä pieneni edelleen

Vuonna 2018 asuntokunnat maksoivat korkoja yhteensä 1,6 miljardia euroa eli jokseenkin yhtä paljon kuin edellisvuonnakin. Asuntolainan korkoja niistä oli 873 miljoonaa euroa, mikä oli kolme prosenttia edellisvuotista vähemmän. Asuntokuntien korkomenojen määrä on vaihdellut huomattavasti lainakannan muutoksia enemmän. Suurimmillaan korkomenot olivat vuosina 2007 ja 2008. Vuonna 2008 asuntokunnat maksoivat korkoja kaikkiaan 5,3 miljardia euroa eli 3 600 euroa velallista asuntokuntaa kohti vuoden 2018 rahassa. Vuonna 2018 asuntokuntien korkomenot olivat 43 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2002, vaikka niiden velat ovat tänä aikana yli kaksinkertaistuneet.

Kuvio 10. Asuntokuntien maksamat korot velallista kohti ja asuntovelkojen korot asuntovelallista kohti 2002–2018, euroa vuoden 2018 rahassa

Kuvio 10. Asuntokuntien maksamat korot velallista kohti ja asuntovelkojen korot asuntovelallista kohti 2002–2018, euroa vuoden 2018 rahassa

Vuonna 2018 asuntokunnat maksoivat korkoja keskimäärin 1 144 euroa velallista asuntokuntaa kohti, kun vastaava luku edellisvuonna oli 1 155 euroa. Asuntovelalliset asuntokunnat maksoivat asuntoveloistaan korkoja keskimäärin 995 euroa. Velallisista asuntokunnista 60 prosenttia eli 858 660 asuntokuntaa maksoi korkoja korkeintaan 1 000 euroa ja kolme prosenttia eli 38 810 asuntokuntaa yli 5 000 euroa.


Lähde: Velkaantumistilasto 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2018, 5 Asuntolainakorkojen määrä pieneni edelleen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2018/velk_2018_2019-06-20_kat_005_fi.html