Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.3.2007

Veroaste laskussa vuonna 2006

Julkisyhteisöjen keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 43,5 prosenttia vuonna 2006. Edellisenä vuonna veroaste oli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä nousi 5,6 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 73,0 miljardia euroa. Bruttokansantuotteen voimakkaan kasvun takia veroaste kuitenkin aleni. Nettoveroaste, jossa veroasteesta on vähennetty yksityisen sektorin saamat julkiset tulon- ja pääomansiirrot sekä tukipalkkiot, puolestaan nousi 0,3 prosenttiyksikköä 21,8 prosenttiin. Kehityksen taustalla on yksityisen sektorin saamien julkisten siirtojen bruttokansantuotetta hitaampi kasvu vuonna 2006.

Valtion verokertymä nousi edellisestä vuodesta 3,6 prosenttia. Kasvussa olivat erityisesti arvonlisäverotulot, joiden kertymä nousi 6,6 prosenttia 14,6 miljardiin euroon. Kuntien verotulot kasvoivat valtion verotuloja nopeammin, 6,8 prosenttia. Kuntien ja valtion yhteenlaskettu tuloverokertymä nousi 4,5 prosenttia.

Pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Työeläkemaksukertymä kasvoi 6,5 prosenttia. Pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä nousi 20,4 miljardiin euroon.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut saajasektoreittain

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*
milj. euroa
Kaikki yhteensä 56 159 62 418 62 334 64 186 64 187 66 191 69 120 72 959
Valtio 29 577 34 310 32 928 34 667 34 824 35 966 37 244 38 563
- tulo- ja varallisuusvero 10 036 13 973 12 098 12 676 11 806 12 319 12 749 12 888
- arvonlisävero 10 137 10 869 11 118 11 680 12 455 12 949 13 658 14 566
Kunnat 12 193 13 484 13 807 13 773 13 538 13 778 14 330 15 298
Sosiaaliturvarahastot 14 246 14 486 15 473 15 640 15 721 16 317 17 392 18 922
Euroopan unioni 142 139 127 106 104 130 154 176
  suhteutettuna BKT:hen, %
Kaikki yhteensä 45,8 47,2 44,6 44,6 44,0 43,4 44,0 43,5
Valtio 24,1 25,9 23,5 24,1 23,9 23,6 23,7 23,0
- tulo- ja varallisuusvero 8,2 10,6 8,6 8,8 8,1 8,1 8,1 7,7
- arvonlisävero 8,3 8,2 7,9 8,1 8,5 8,5 8,7 8,7
Kunnat 9,9 10,2 9,9 9,6 9,3 9,0 9,1 9,1
Sosiaaliturvarahastot 11,6 11,0 11,1 10,9 10,8 10,7 11,1 11,3
Euroopan unioni 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* = ennakkotieto.

Lähde: Verot ja veronluonteiset maksut 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 1.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2006/vermak_2006_2007-03-01_tie_001.html