Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 15.7.2010

Verokertymä aleni vuonna 2009

Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan 43,1 prosenttia vuonna 2009. Myös vuoden 2008 veroaste oli 43,1 prosenttia. Veroaste pysyi ennallaan, sillä verokertymä ja nimellinen bruttokansantuote pienenivät prosentuaalisesti suunnilleen saman verran. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin vuonna 2009 yhteensä 73,8 miljardia euroa, mikä on 7,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 1975 lähtien verokertymä on alentunut edelliseen vuoteen verrattuna vain kuudesti, eikä kertaakaan yhtä paljon kuin nyt.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2008–2009 1)

Sektori Vuosi Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
S13+S212 Yhteensä 2008 79 648 43,1
2009 73 838 43,1
S1311 Valtionhallinto 2008 39 624 21,5
2009 34 114 19,9
S1313 Paikallishallinto 2008 17 502 9,5
2009 17 600 10,3
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2008 22 316 12,1
2009 21 971 12,8
S212 Euroopan unionin toimielimet 2008 206 0,1
2009 153 0,1
1) Ennakkotieto

Kotitalouksien tuloveroja kertyi vuonna 2009 22,5 miljardia euroa, lähes seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Valtion tulovero väheni yli 21 prosenttia, kun taas kuntien tuloverokertymä kasvoi noin kaksi prosenttia. Valtion tulovero sisältää sekä ansio- että pääomatuloveron. Yhteisöveron tuotto laski noin 46 prosenttia ja oli 3,4 miljardia euroa. Kuntien osuus yhteisöverosta laski suhteellisesti vähemmän kuin valtion osuus, sillä kuntien jakoosuutta nostettiin väliaikaisesti vuonna 2009. Myös arvonlisäveroa kertyi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen tuotto oli 15 miljardia euroa, kolmisen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

Vuonna 2009 valtion verokertymä oli kokonaisuudessaan 34,1 miljardia euroa, 14 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Kuntien verokertymä sen sijaan kasvoi noin puoli prosenttia, ollen 17,6 miljardia euroa. Sosiaaliturvarahastoille kertyi pakollisia sosiaaliturvamaksuja 22 miljardin euron edestä. Niistä yli 76 prosenttia oli työeläkemaksuja.

Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla tukipalkkioilla, tulon- ja pääomasiirroilla, oli 18,0 prosenttia vuonna 2009. Vuonna 2008 nettoveroaste oli 21,7 prosenttia. Nettoveroasteen lasku johtui julkisten siirtojen, erityisesti maksettujen sosiaalietuuksien, kasvusta.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2009/vermak_2009_2010-07-15_tie_001_fi.html