Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas

Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas i samband med nästa publicering (20.9.2019). I och med detta sker inga innehållsmässiga förändringar i skatternas tidsserier. I bifogade fil (pdf) finns benämningarna för olika skatter parallellt enligt den nya och gamla klassificeringen.


Senast uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/vermak_2019-03-15_uut_001_sv.html